มาตรการแนวทางสำหรับสถานประกอบการ "สถานที่จำหน่ายอาหารและตลาด" ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่6
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก หมู่ 14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
View all..
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24