รับสมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านโนนอุดม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่9 บ้านผัง13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่6
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก หมู่ 14
View all..
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24