โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (7 วันอันตราย)

indecision    โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (7 วันอันตราย)    smiley 

 

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดงาน

พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.,สภ.หนองสาหร่าย,โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง , หน่วยงานสาธารณสุข , หมวดการทางที่ 1

กองคลังแสง แผนกที่ 5 ,ศูนย์การทหารสุนัข , สถานีตำรวจทางหลวงปากช่อง 

ทวียนต์ ทวีกิจ ปากช่อง , ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ

ณ จุดรองรับมอปลาย่างใหม่ วันที่ 11 เมษายน 2560

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24