พิธีบวงสวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

นำโดย นายมิชา  พงษ์สวา่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้ 

นายสิทธิชัย  อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หนองสาหร่าย

ได้เข้าร่วมพิธีบวงสวง "ท่านท้าวสุรนารี" ณ บริเวณลานด้านหน้าสถานีภูธรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายปัญญา  วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานในพิธี งานในครั้งนี้เป็นการรำลึกถึงความกล้าหาญในวีรกรรม 

ซึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ทุกวันที่ 25 เมษษยน ของทุกปี จึงเป็นวันสำคัญของพวกเราชาวจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24