รับรองนายกรัฐมนตร๊ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัยและคณะ

 

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมรับ รองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัยและคณะ เดินทางตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24