ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครพนม

ายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย นายสุขสวัสฎ์ วงศ์เตชะ ปลัดอบต.หนองสาหร่าย นางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัดอบต.หนองสาหร่าย พร้อมหน่วยกู้ชีพอบต.หนองสาหร่าย ( EMS) เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครพนม

โดยมี นางนิภา ไกยศรี รองนายกอบต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ,นางทิพย์วิภา สังข์อินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครพนม

คุณลาวัลย์ บุญชื่น พยาบาลโรงพยาบาลปากช่องนานา เป็นผู้ประสานงาน

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24