โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2560

     โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนสุนัขและแมว   

ประจำปีงบประมาณ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุมสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24