แจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย ได้พบปะประชาชนในเขตตำบลหนองสาหร่าย

พร้อมทั้งแจกเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองสาหร่าย

วันที่ 2 มิถุนายน 2560

 

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24