โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ (กรณีไฟไหม้บ่อขยะ)

นายมิชา พงษ์สว่าง นายยก อบต.หนองสาหร่าย

คณะแพทย์ โรงพยาบาลปากช่องนานา และกองสาธารณะสุข อบต.หนองสาหร่าย

ได้มีการตวรจเยี่ยมและตรวจสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้ผลกระทบจากกองขยะในเขตพื้นที่

หมู่ 22 บ้านโนนป่าติ้ว ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยภายใต้โครงการ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ (กรณีไฟไหม้บ่อขยะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24