โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำดอกไม้จันทน์

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย     

ร่วมกับ โรงเรียนปากช่อง พร้อมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ได้จัดทำ "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำดอกไม้จันทน์"

ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2560

ณ หอประชุมตะโกลาย โรงเรียนปากช่อง

มีโดยประชาชนและหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งคณะครูนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24