การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน 1 เดือน 2 โรงเรียน

 

 

 

 

 

การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายก อบต.หนองสาหร่ายและคณะเพื่อนผองน้องพี่

เพื่อสร้างโอกาสและให้การเรียนรู้ในการเป็นผู้ให้โดยนำกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการให้กับเด็กๆ

ภายในโรงเรียนเพื่อสร้างความสนุกและทำกิจกรรมร่วมกัน และรับประทานอาหารร่วมกัน

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ได้เข้าไปโรงเรียนปากช่อง 2 เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประมาณ 

600 คน  มีบริการตัดผมมีคนใช้บริการทั้งสิ้น 250 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท 

โดยเป็นการรวบรวมเงินกันทั้งในส่วนของข้าราชการ สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 

พร้อมกับผู้ใหญ่ใจดี รายละเอียดดังนี้

                                     1.นายมิชา  พงษ์สว่าง บริจาค 14,000 บาท 

                                     2. นายศักดา กิจวัฒนชัย ประธานกรรมการตำรวจปากช่อง บริจาค  2,000 บาท

                                     3. นายพรประดิษฐ์  นันขุนทด (กำนันโจ้) บริจาค 2,000 บาท

                                     4. นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา (นายกแหวน) บริจาค 2,000 บาท

                                     5. คุณกฤตนัย  บริเพชร์ รองกรรมการ ผจก.ฝ่ายผลิตฯ บ.ไทยเดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง บริจาค 2,000 บาท

การเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

โดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายก อบต.หนองสาหร่ายและคณะเพื่อนผองน้องพี่

เพื่อสร้างโอกาสและให้การเรียนรู้ในการเป็นผู้ให้โดยนำกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการให้กับเด็กๆ

ภายในโรงเรียนเพื่อสร้างความสนุกและทำกิจกรรมร่วมกัน และรับประทานอาหารร่วมกัน

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ได้เข้าไปโรงเรียนปากช่อง 2 เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กประมาณ 

600 คน  มีบริการตัดผมมีคนใช้บริการทั้งสิ้น 250 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท 

โดยเป็นการรวบรวมเงินกันทั้งในส่วนของข้าราชการ สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 

พร้อมกับผู้ใหญ่ใจดี รายละเอียดดังนี้

                                     1.นายมิชา  พงษ์สว่าง บริจาค 14,000 บาท 

                                     2. นายศักดา กิจวัฒนชัย ประธานกรรมการตำรวจปากช่อง บริจาค  2,000 บาท

                                     3. นายพรประดิษฐ์  นันขุนทด (กำนันโจ้) บริจาค 2,000 บาท

                                     4. นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา (นายกแหวน) บริจาค 2,000 บาท

                                     5. คุณกฤตนัย  บริเพชร์ รองกรรมการ ผจก.ฝ่ายผลิตฯ บ.ไทยเดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง บริจาค 2,000 บาท

 

ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมและโอกาสในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24