โครงการส่งเสริมการผลิตรพืชปลอดภัย ประจำปี 2560

 

โครงการส่งเสริมการผลิตรพืชปลอดภัย ประจำปี 2560

ณ ศาลาวัดคลองยาง หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง

ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24