กิจกรรม"อบต.หนองสาหร่ายร่วมใจภักดิ์ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อภูมิพล" จำนวน 1,000 ต้น

กิจกรรม"อบต.หนองสาหร่ายร่วมใจภักดิ์ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อภูมิพล" จำนวน 1,000 ต้น

ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หนองสาหร่าย

วันที่ 21 และ 26 ก.ค. 2560

 

 

 

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24