โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

 

 

 

โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
นำโดย นายกมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
ในวันที่ 1 พ.ย. 2560
ณ บ้านเขาน้อย กลุ่มสระบัว บ้านหนองจาน บ้านโนนป่าติ้ว

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24