ติดตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กในกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ (CPC) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกส่วนในชุมชน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ติดตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กในกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ (CPC) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกส่วนในชุมชน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24