โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
นำโดย นายกมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
ในวันที่ 9 พ.ย. 2560
ณ บ้านหัวสนามและบ้านท่ามะนาว

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24