หน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ออกบริการ

    

 

 

หน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ได้ออกบริการเคลื่อนที่มายัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ในวันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. ได้มีกิจกรรมดังนีั...
.
1.นำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี
2.นำสุนัขและแมว มารักษาฟรี
3.ฉีดยาป้องกันเห็บ หมัด ฟรี
4.ตรวจและถ่ายพยาธิ ฟรี
5.ตรวจ เลือด 
6. บริการติดไมโครชิฟ ฟรี 
 

มีจำนวนสุนัขและแมวทั้งสิ้น 68 ตัวที่เข้ามารับบริการ และต้องทำการรักษาต่อ 2 ตัว เป็นสุนัขเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24