พิธีบวงสรวงดวงวิณญาณท้าวสุรนารีฯ วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีที่ว่าการอำเภอปากช่อง

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24