โครงงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.62 ถึงวันที่ 1 พ.ค.62 ณ ศพด.โรงเรียนวัดดอนทอง ศพด.เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา และ ศพด.เทศบาลเมืองแสนสุข

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24