พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน

ตอนที่ ๑ ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

https://drive.google.com/file/d/1dO1RfIpXHv_HJzitRddc26TFcj08DpWs/view

 

ตอนที่ ๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต

https://drive.google.com/file/d/1vVpGu8zlZbMINajuTTFiYS-3ICYu-gtK/view

ตอนที่ ๓ สามขั้นตอนสำคัญ ใน “วันบรมราชาภิเษก”

https://drive.google.com/file/d/1pCZJZfgkJasGWatWOOuPmGmbqAmq5nFb/view

ตอนที่ ๔ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

https://drive.google.com/file/d/1eZ2BibL4BtzdR98Ha9RqnuZFOai2IBOX/view

ตอนที่ ๕ สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

https://drive.google.com/file/d/1X3TaeHtaC31iKj354JL1Lr8Xfu44C-oO/view

ตอนที่ ๖ พระราชพิธีสำคัญใน “วันบรมราชาภิเษก”

https://drive.google.com/file/d/1eOhiHI2B2ahJGy4lAw5q4wJJSu2ZRtTb/view

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24