พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นช้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

       

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24