วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๒ เวลา๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณสวนสาธารณะเขาแคนปากช่อง ร่วมในพิธีโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯเปิดป้ายโครงการฯ

วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๒ เวลา๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับอำเภอปากช่อง พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณสวนสาธารณะเขาแคนปากช่อง ร่วมในพิธีโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯเปิดป้ายโครงการฯ
 

    

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24