โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหนองสาหร่าย กิจกรรมประกวดภาพถ่าย "บ้านฉันมีดี๋" (บ้านฉันมีดี)

 มีรูปภาพส่งเข้าประกวด จำนวน 100 ภาพ คัดเลือกเบื้องต้นได้ทั้งสิ้น 12 ภาพ ได้ทำการตัดสินในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 โดยเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน มาเป็นกรรมการตัดสิน

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านถ่ายทอด สถานที่่ท่องเที่ยว/สินค้า/บริการ ที่นำรายได้สู่ชุมชน เพื่อนำไปต่อยอดได้ เป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เราไม่ได้ต้องการดาราเด่นดัง เราต้องการให้คนในหมู่บ้านมีกิจกรรมที่สามารถทำรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนได้

#ของรางวัลคือจุดแลนมาร์คตัวตะกอง สามารถส่งเสริมเป็นจุดท่องเที่ยวหรือเช็คอินได้

ร่วมให้กำลังกันได้นะคะ ปีหน้าอาจจะมีรางวัล Populavote เงินรางวัลเล็กๆน้อยๆ #ปีหน้าพบกันคะ

                  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24