กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมความรู้สู่อาเซียน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

        

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24