พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

          

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24