การประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดกิจกรรม EMS rally

การประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดกิจกรรม EMS rally ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 โดยมีการอบรมวิชาการในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมร่มเย็นเป็นสุข โรงพยาบาลปากช่องนานา และจัดกิจกรรม EMS rally ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สนามบินกลางดง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

        

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24