ป้องกันเด็กจมน้ำ "เด็กหนองสาหร่าย ปลอดภัย ไม่จมน้ำ" ประจำปี 2559
 
 
 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ "เด็กหนองสาหร่าย ปลอดภัย ไม่จมน้ำ"
โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำ รวมไปถึงสร้างทักษะในการว่ายน้ำเอาชีวิตรอด หากโครงการนี้เป็นผลสำเร็จจะสามาถลดอัตรการเสียชีวิตจาการจมน้ำของเยาวชนภายในตำบลหนองสาหร่าย โดยมี นายสมศักดิ์  ใจเย็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเป็นประธาน
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24