อบรมการประกวดหนังสั้น ในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลหนองสาหร่าย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

           ิ 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24