โครงการฝึกอบรมสัมนา การบริหารงานของผู้บริหาร อบต.หนองสาหร่าย และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท

โครงการฝึกอบรมสัมนา การบริหารงานของผู้บริหาร อบต.หนองสาหร่าย และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24