ต้อนรับคณะจากโรงเรียนศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

ต้อนรับคณะจากโรงเรียนศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ เทศบาลเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง บ้านซับหวาย หมู่ 5 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

    

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24