ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558

 

 

 

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้ นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต. พร้อมด้วย นายสุขสวัสดิ์ วงศ์เตชะ ปลัดอบต. นางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัดอบต. นายประสิทธิ์ ม่วงคราม ประธานสภาอบต.หนองสาหร่าย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ที่ว่าการอำเภอปากช่อง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24