อบตหนองสาหร่าย ร่วมด้วยกับ#นายอำเภอปากช่อง ได้ช่วยเหลือคุณยายทุม ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ บ้านคลองยางหมู่ 3 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง

  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24