ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2562

นางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองสาหร่าย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสาหร่าย และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2562 เบื้องหน้าพระบรมราชาอนุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่่าการอำเภอปากช่อง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

    

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24