จิตอาสาพระราชทาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(สนภ.5 นทพ.) ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day ล่องเรือเก็บขยะลำตะคลอง ในวันที่ 22 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

จิตอาสาพระราชทาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(สนภ.5 นทพ.)
ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day ล่องเรือเก็บขยะลำตะคลอง ในวันที่ 22 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

       

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24