ประชุมเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่
นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมด้วยนายสุขสวัสดิ์ วงศ์เตชะ ปลัดอบต.หนองสาหร่าย ประชุมเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 20 บ้านหนองช้างตาย ร่วมกับ คณะสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รพ.สต.บ่อทอง อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สาธารณสุขอำเภอปากช่อง รพสต.ในตำบลใกล้เคียง และอสม. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น.
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24