กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ณ บ้านผัง 13 หมู่ 9 ต.หนองสาหร่าย

             

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24