กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์ พื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2562

กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์ พื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2562 ร่วมกับ
-นายอำเภอปากช่อง ข้าราชการ ผู้นำชุมชน จิตอาสาตำบลหนองสาหร่าย
-สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(สนภ.5 นทพ.)
-กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2
-ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก
-ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลาง
-กองพันสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก
ณ หมู่ 10 บ้านท่ามะนาว (คุ้มผึ้งหลวง)/หมู่ 9 บ้านผัง 13 (สำนักสงฆ์แม่ชีประทุม) / หมู่ 16 บ้านฝ่ายมอญ / หมู่ 3 บ้านคลองยาง / หมู่ 5 บ้านซับหวาย /หมู่ 18 บ้านหลักเขต

                    

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24