พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2563

พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2563
ณ หน่วยบริการประชาชน มอปลาย่างใหม่
หน่วยบริการประชาชน อบต.หนองสาหร่าย มีทั้งหมด 3 จุด
-หน่วยบริการประชาชน มอปลาย่างใหม่
-หน่วยบริการประชาชน หน้าโกดังตรงพานิชย์
-หน่วยบริการประชาชน หน้า สภ.หนองสาหร่าย
ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63
.
.
ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุกันนะคะ
ด้วยความปราถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

              

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24