จิตอาสาพระราชทาน ร่วมเปิดพิธีโรงครัวพระราชทาน ณ สวนน้าชาติ ลำตะคลอง

จิตอาสาพระราชทาน ร่วมเปิดพิธีโรงครัวพระราชทาน
ณ สวนน้าชาติ ลำตะคลอง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562

          

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24