ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบของรางวัลและมอบความสุขให้เด็กๆทุกคน 🙏

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบของรางวัลและมอบความสุขให้เด็กๆทุกคน 


 

                

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24