ประชุมเรื่องไข้เลือดออก

 

 

นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมด้วยนายสุขสวัสดิ์ วงศ์เตชะ ปลัดอบต.หนองสาหร่าย ร่วมกับ อำเภอปากช่อง สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขอำเภอปากช่อง รพ.ปากช่องนานา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง เจ้าหน้าที่จาก รพสต.และอนามัย ในเขตอำเภอปากช่อง และ อสม.ฟาวเท่นทรีรีสอร์ท ประชุมเรื่องไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น.

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24