โครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 11

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานเปิดงาน โครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ณ อาคารยิมเนเซียมศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปากช่อง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

  

  

  

  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24