รับมอบโล่จากท่าน นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์

วันที่ 30 มกราคม 2563 รับมอบโล่จากท่าน นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมอบโล่รางวัลทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับเภอ(D-RTI)และระดับตำบล/หน่วยงาน(RTI team)และทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม(FP team) ระดับเขตสุขภาพที่9 ประจำปี2562 ในเวที กวป.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24