อบต.หนองสาหร่าย เลิกใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก สำนักงานสีเขียว 🌳🍃

อบต.หนองสาหร่าย เลิกใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก สำนักงานสีเขียว 🌳🍃

    

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24