เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครราชสีมา

จิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครราชสีมา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี - ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24