ทำกิจกรรม "Big Cleaning Day ลำตะคอง"

นางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัด อบต.หนองสาหร่าย รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองสาหร่าย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสาหร่าย นำคณะจิตอาสาพนักงาน อบต.หนองสาหร่าย ทำกิจกรรม "Big Cleaning Day ลำตะคอง" โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณลำน้ำลำตะคอง หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะนาว ต.หนองสาหร่าย

  

  

  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24