ตรวจเยี่ยมผู้พิการ

 

 

นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมด้วยนายสุขสวัสดิ์ วงศ์เตชะ ปลัดอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส

และคนพิการ และมอบจักรยานให้แก่คนพิการ 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24