โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สถานีวิจัยลำตะคอง

กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24