บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ จุดพักรถลำตะคลอง

คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.หนองสาหร่าย
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ จุดพักรถลำตะคลอง
.
.
ช่วยกันเก็บขยะกันคนละชิ้นสองชิ้น ไม่ต้องชิ้นใหญ่มากก็ได้ แค่ชิ้นเล็กๆ แค่นี้ เราทุกคนสามารถช่วยให้พื้นที่สาธารณะสะอาดได้นะคะ
#องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

 

  

  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24