การรับรางวัลประกวดหนังสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองสาหร่าย

การรับรางวัลประกวดหนังสั้น
ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองสาหร่าย ภายใต้หัวข้อ "ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยงและองค์กร"

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม It’s Real มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลป๊อปปูล่าโหวต ได้แก่ ทีม KABBA Studio วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เงินรางวัล 10,000 บาท

ยินดีกับทีมที่ชนะนะคะ ขอขอบคุณสำหรับทีมเข้าแข่งขันทุกทีมด้วยนะคะ

  

  

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24