อบต.หนองสาหร่าย ดำเนินกิจกรรม 5ส ภายในสำนักงาน ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด

อบต.หนองสาหร่าย ดำเนินกิจกรรม 5ส ภายในสำนักงาน ตามโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด

  

  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24